10 October, 2010

'de zegepraal van een jezuïtische opvoeding is ’iemand eraan wennen zaken over het hoofd te zien die zonneklaar zijn’. Stendhal http://ping.fm/EACz7

No comments: