16 November, 2010

De realisering van de verzoening in het menselijk bestaan: wanneer een moslim, een christen en een jood samen kunnen bidden in Jeruzalem... http://ping.fm/xAZe8

No comments: